Apua lapsille ja nuorille

Lasten hyvinvointi on vanhempien vastuulla.

"Lapsilla on oikeus huolenpitoon, turvallisuuteen ja hyvään kasvatukseen. Lasta on kohdeltava hänen persoonaansa ja erityispiirteitänsä kunnioittaen eikä häntä saa alistaa ruumiilliselle rangaistukselle tai loukkaavalle kohtelulle" (Vanhempainkaari - föräldrabalken 6 kap 1 §).

Yksilö- ja perhehuollon (individ- och familjeomsorgen) erityisenä tehtävänä on vastuu lasten ja nuorten varttumisen ehdoista. Tämän piiriin kuuluvat kaikki 0-18 -vuotiaat ja erityistapauksissa nuoret aina 20 ikävuoteen saakka. Lapsille ja heidän vanhemmilleen voidaan tarjota tukea ja suojaa eri tilanteissa. Paikalliset sosiaalitoimistot työskentelvät erityisesti huonosti voivien lasten parissa, myös ennaltaehkäisevästi.

Alle 25-vuotiaat nuoret voivat neuvoja ja tukea saadakseen kääntyä nuorten terveydenhuollon (ungdomshälsan) puoleen.

Umo - nuorisovastaanotto verkossa

1177 - vårdguiden suomeksi

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi