Sosiaalipalvelut

Kuntalaisena voi saada tukea ja apua Sosiaalitoimistosta (Socialkontoret) elämän vaikeuduttua.

Kunnan tarjoamaa apua voivat saada ne, joilla on päihde- tai muita riippuvuusongelmia, perheensisäisiä vaikeuksia sekä tietysti huonosti voivat lapset.

Apua tarvittaessa otetaan yhteys sosiaalisihteeriin (socialsekreterare).

Mikäli tarvitsee taloudellista apua, on otettava yhteys Työmarkkinatoimistoon (Arbetsmarknadskontoret)!

Yhteyttä voi ottaa kunnan numeroon 011-15 00 00 (kunnan puhelinvaihde) ja pyytää päästä haluamansa henkilön puheille! Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen socialkontoret@norrkoping.se.

Sosiaalitoimen päivystys

Äkillisissä ongelmissa toimistoajan ulkopuolella voi ottaa yhteyden sosiaalipäivystykseen (socialjouren), puh. 011-15 22 83.

Sociaalipäivystys tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa kriisitilanteissa. Päivystys on miehitetty toimistoajan ulkopuolella ja avun tarvitsija voi esiintyä nimeltä tuntemattomana.

Puhelujen vastaanottoajat:
Pyhävapaat arkipäivät: 16:00 - 24:00
Lauantaisin ja sunnuntaisin: 13:00 - 00:00

Vaitiolovelvollisuus

Kaikki avun tarvitsijan tiedot ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ei saa luovuttaa kenellekään sosiaalitoimen ulkopuoliselle, ei viranomaisille eikä yksityisille henkilöille.

Vakuutuskassan (Försäkringskassan) informaatiota suomeksi

Sosiaalivakuutus (Socialförsäkring)

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi