Taloudellinen apu

Kun rahat eivät riitä ja kun on toden teolla koettanut ratkaista ongelmat, voi ottaa yhteyden Työmarkkinatoimistoon (Arbetsmarknadskontoret). Kunnalla on vastuu siitä, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun. Toimeentulotuesta käytettiin aikaisemmin nimitystä sosiaaliavustus (socialbidrag).

Kuinka teen hakemuksen?
Ensimmäisellä kerralla voi toimeentulotukea haettaessa soittaa tai käydä työmarkkinatoimistossamme (Arbetsmarknadskontoret, taloudellisen avun vastaanotto - mottagningen för ekonomiskt bistånd).

Meidät tavoittaa puhelimitse numerosta 011-15 00 00 (kunnan puhelinvaihde) seuraavina aikoina: Ma-pe 08.30-09.30 (paitsi keskiviikkoisin).

Voit myös käydä ”Avointen ovien” (Öppen mottagning) toimistossamme, osoite Tegelängsgatan 19 A.

Toimeentulotuella tarkoitetaan rahallista avustusta, joilla katetaan kustannukset elintarvikkeista, vaatteista ja kengistä, henkilökohtaisen hygienian tarvikkeista, vapaa-ajan harrastuksista, vuokrasta, sähköstä, kotivakuutuksesta, TV-luvasta ja puhelinyhteydestä.

Tuen suuruuden määrää ns valtakunnallinen normi (riksnormen), joka on Sosiaalihallituksen määräämä valtakunnallinen, vuosittain uudistettava normi.

Tarvittaessa tukea voidaan myöntää myös muihin kuluihin, kuten työhön tai opiskeluun liittyviin matkoihin, hammashoitoon, lääkärinhoitoon tai lääkkeisiin.

Mikäli hakijalla on esim. rahaa pankkitilillä tai muuta rahaksi muutettavaa varallisuutta, hän ei ole oikeutettu saamaan taloudellista apua. Esimerkkejä tällaisesta varallisuudesta ovat muun muassa auto, asunto, vene tai taide-esineet. Taloudellisen avun saannin ehto on täydellinen varattomuus.

Lue lisää toimeentulotuesta Sosiaalihallituksen verkkosivulta (ruotsiksi)

Toimeentulotuki on tarveharkintainen (behovsprövat). Taloudellisen avun käsittelijä (handläggare på ekonomiskt bistånd) selvittää toimeentulotukitarpeen. Se tarkoittaa, että hakijan tulee esittää kaikki tuloihin ja kuluihin liittyvät kuitit, jotka ovat osa päätöksen perusteista.

Vertaamme hakijan tuloja ja kuluja Sosiaalihallituksen valtakunnalliseen normiin (riksnorm).

Mikäli ei ole tyytyväinen päätökseen, voi valittaa. Valitus (överklagan) lähetetään Työmarkkinatoimistoon, taloudellisen avun (ekonomiskt bistånd) osastoon. Tehtyämme selvästi väärän päätöksen, korjaamme itse virheemme. Muussa tapauksessa lähetämme valituksen edelleen hallintotuomioistuimeen (förvaltningsrätten).

Yleistä ensimmäisestä yhteydenotosta
Hakijan ottaessa meihin puhelinyhteyden tai käydessä toimistossamme (”öppen mottagning”), esitämme kysymyksiä hakijan…

  • Taloudellisesta tilasta
  • Perhetilanteesta
  • Koulutuksesta
  • Työkokemuksesta
  • Asumistilanteesta
  • Terveydentilasta
  • Ja siitä, onko hakijalla aikaisemmin ollut jotain tekemistä taloudellisen avun tai muiden viranomaisten kanssa.

Informoimme hakijaa oikeuksista ja velvollisuuksista.

Puhelinyhteyden jälkeen lähetämme hakulomakkeen ja tietoja toimeentulotuesta hakijan kotiin. Mikäli hakija käy toimistossamme, saa hakulomakkeen ja informaation heti. Kaikkiin lomakkeessa oleviin kysymyksiin tulee vastata.

Hakemus lähetetään tai jätetään Työmarkkinatoimiston osoitteeseen. Epätäydellisesti täytetty lomake saattaa johtaa päätökseen viivästymiseen. Toimistossamme on joinain päivinä ruuhkaa, eli saattaa olla, ettei pääse käsittelijän puheille juuri haluttuna päivänä. Mikäli tulkitsemme asian kiireelliseksi, lähetämme hakijan päivystysvastaanottoon (jour).

Täältä voi itse tarkistaa onko oikeutettu toimeentulotukeen (ruotsiksi)


Alla olevassa tiedotteessa on lisätietoja opiskelijoille, jotka anovat loman ajaksi toimeentulotukea (försörjningsstöd).

Toimeentulotuki opiskelijoille loman aikana Pdf, 6.2 kB.

Hakijaa koskevia henkilökohtaisia tietoja suojaa salassapitolaki (lagen om sekretess). Se tarkoittaa, ettei kenelläkään muulla kuin taloudellisen avun osaston henkilökuntaan kuuluvilla ole oikeutta lukea hakijasta tallennettuja tietoja

Kaikilla osastolla työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus. Kukaan ei saa antaa hakijasta tietoja kenellekään ulkopuoliselle. Hakijalla on oikeus saada tietää, mitä asiasta on kirjoitettu.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi