Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on yksilöllisesti suunniteltu tukitoimenpide, jota saa pieneltä avustajajoukolta vakavan ja pysyvän toiminnanvajavuuden (varaktig funktionsnedsättning) vuoksi.

Apua voi esimerkiksi saada henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen, syömiseen, pukeutumiseen/riisuutumiseen tai seurusteluun toisten kanssa. Kyse voi myös olla muunlaisesta avusta, joka edellyttää syvällisiä tietoja toimintarajoitteisesta henkilöstä.

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu alle 66-vuotiaille.

Tukitoimia toimintarajoitteisille ja vanhuksille

Pdf, 109.8 kB.

Henkilökohtaisen avun koordinoija

Hakijan tarvitessa henkilökohtaista apua yli 20 t viikossa, Vakuutuskassa (Försäkringskassan) päättää avustajakorvauksesta (assistansersättning). Hakijan tarvitessa apua vähemmän kuin 20 t viikossa, kunta päättää oikeudesta saada henkilökohtaista apua.

Mikäli haluaa lisätietoja Norrköpingin kunnasta henkilökohtaisen avun tarjoajana tai lisätietoja henkilökohtaisen avustajan työstä, voi ottaa yhteyden meihin Norrköpingin kunnan puhelinkeskuksen kautta, puh. 011-15 00 00 tai suoraan henkilökohtaisen avun eri yksiköiden (team) johtajiin.

Lue lisää Vakuutuskassan verkkosivulta suomeksi

Henkilökohtainen asiamies (personligt ombud) on psyykkisesti toimintaesteisille (psykiskt funktionshindrade) tarkoitettua toimintaa

Toimintaperiaatteemme on painottaa hakijan itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja. Meillä on vaitiolovelvollisuus emmekä kirjoita potilaskertomuksia. Henkilökohtainen asiamies on maksuton.

Voimme avustaa, tai jopa edustaa toimintarajoitteista, yhteyksissä sairaanhoitoon tai viranomaisiin.

Tehtävämme on, yhteistyössä toimintarajoitteisen kanssa, huolehtia siitä, että lakisääteiset oikeudet hoitoon, tukeen ja palveluun toteutuvat.

Päämäärämme on, että psyykkisesti toimintarajoitteisen tarpeet tyydytetään hakijan omien toivomusten mukaisesti.

Lisäinformaatiota henkilökohtaisesta asiamiehestä (ruotsiksi) Pdf, 166.3 kB.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi