Näkö- ja kuulovammaisten kotiohjaaja

Kotiohjaajan (heminstruktör) palvelut ovat yli 18-vuotiaille näkövammaisille. Kotiohjaajalta saa tukea ja harjoitusta kotona arkisista toimista selviämiseksi näön heikennyttyä.

Kotiohjaajan apua saa niin pitkään kuin sitä tarvitsee, mutta ohjaajien tarkoitus on auttaa hakijaa selviytymään omin päin mahdollisimman paljon.

Kotiohjaajien apuun kuuluu:

  • Vihjeet ja neuvot arkisiin toimiin
  • Näköapuvälineiden (synhjälpmedel) käyttöön liittyvät ohjeet ja harjoitukset
  • Yhteiskuntatietous
  • Tiedotus muille henkilöstöryhmille.

Kotiohjaajat ovat yhteistyössä Näkökeskuksen (Syncentralen) ja Näkövammaisten Keskusliiton (Synskadades Riksförbund, SRF) kanssa.