Työmarkkinatoimenpiteitä

Norrköpingin kunnan Työmarkkinayksikkö (Arbetsmarknadsenheten) luo ihmisille mahdollisuudet vahvistaa omaa identiteettiään, osallistua yhteiskuntaelämään ja huolehtia omasta elatuksestaan. Toisaalta auttamalla ihmisiä työmarkkinatoimenpitein työmarkkinoille tai jatko-opintoihin, toisaalta tarjoamalla yksilöille ja perheille tilapäistä taloudellista apua, ns toimeentulotukea (försörjningsstöd). Toimisto tekee yhteistyötä työnvälityksen (arbetsförmedlingen) kanssa. Asiakkaittemme tulee olla työnvälityksessä rekisteröityjä, aktiivisesti töitä etsiviä henkilöitä.

Yhdessä työkonsulentin (arbetskonsulent) kanssa tehdään suunnitelma hakijan työnhausta ja/tai opinnoista. Valmistelemme työnhakijan kohtaamaan työnantajan parhaalla mahdollisella tavalla tai löytämään sopivat opinnot. Tarjoamme työmarkkinavalmennusta (arbetsmarknadscoachning) yhdistelemällä kursseja ja käytännön harjoittelua päämääränämme tehokas työnhaku.

Vägledningscentrum
Hospitalsgatan 20
02 27 NORRKÖPING

011-15 54 40

Tarjoamme pitkäaikaistyöttömille 18-64 -vuotiaille määräaikaisia työsuhteita (visstidsanställningar) työnvälityksen (arbetsförmedling) tuella. Työsuhteeseen sisältyy henkilön pätevyyttä lisääviä toimenpiteitä. Työ tehdään kunnan yksiköissä, yhdistyksissä tai yksityisyrityksissä.

Toimintaesteisille tarjotaan kunnallista palkka-avustusta (lönebidrag). Tarjolla voi olla sekä määräaikais- että toistaiseksi voimassa olevia (tillsvidareanställning) työsuhteita. Työpaikat ovat kunnan organisaatiossa.

Ns työllistymisvaihe (sysselsättningsfas - entinen Fas 3) voidaan tarjota työttömille, jotka ovat olleet rekisteröityinä Työ- ja kehitystakuu -toimenpiteissä (jobb- och utvecklingsgaranti) 450 vuorokautta. Osallistujille tarjotaan työllistymistyöpaikka (sysselsättningsplats) kunnan organisaatiossa. Työstä saatu korvaus on samansuuruinen kuin aktivointikorvaus tai toimeentulotuki (aktivitetsersättning eller försörjningsstöd). Työ kestää enimmillään kaksi vuotta.

Lomatyöt (feriearbeten) on tarkoitettu sellaisille lukioikäisille nuorille ja aikuisopiskelijoille, joilla on loma ja jotka anovat toimeentulotukea (försörjningsstöd).

Harjoittelupaikkoja (praktikplatser) on kunnan organisaatiossa, yhdistyksissä sekä yksityisen elinkeinoelämän piirissä. Harjoittelupaikat jakaa kunnan Työmarkkinatoimisto. Työpaikkaharjoittelun tarkoitus on...

  • mielekkäitä työtilaisuuksia luomalla vahvistaa osallistujan mahdollisuuksia normaaleilla työmarkkinoilla
  • luoda turvallinen ja kehittävä työpaikka
  • tarjota pätevyyttä lisääviä tukitoimia osallistujan omavaraisen elämän mahdollistamiseksi.

Työmarkkinatoimistolla (Arbetsmarknadskontoret) on itsellään käynnissä yhteistyössä muiden kanssa useita työmarkkinaprojekteja, joiden tarkoitus on vahvistaa osallistujan mahdollisuuksia omaan elatukseensa.