Erityiset asumismuodot

Yleisesti vanhusten asunnoista

Vanhusten asunnossa asuvalla on pienehkö asunto, joka on varustettu turvahälyttimellä (trygghetslarm) ja asukkaalla on koko vuorokauden käytössään henkilökuntaa hoiva- ja sairaanhoitotoimenpiteisiin. Ateriat tarjotaan yhteisessä ruokasalissa, mutta syödä voi myös omassa asunnossaan. Asukkaalla on mahdollisuus osallistua yhdessäoloon ja eri toimintoihin.

Tyypiltään eri vanhusten asumismuodot ovat erilaisia: Voi valita oman pienen huoneiston, oman huoneen tai joissain tapauksissa asua samassa huoneessa jonkun toisen kanssa.

Lisätietoja saadakseen on otettava yhteys hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmään (vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp), puh. 011-15 27 37.

Suomenkielisten vanhusten asuntolat

Pimpstensgatan 3

Joulukuussa 2013 avattiin Pimpstensgatan 3-asuntolassa Norrköpingin kunnan profiloitunut suomalaistaustaisten vanhusten talo (profilerat äldreboende för personer med finsk bakgrund). Suomalaiset voivat hakea uuteen asuntolaan sitä mukaa kun paikkoja/huoneita vapautuu. VrinneviHus sijaitsee lähellä Vrinnevin sairaalaa. Asuntolan erityispiirre on suomen kieli, ruoka ja kulttuuri ja VrinneviHus-asuntolan aikomus on asuntolaan muuttavien suomalaistaustaisten henkilöiden tarpeiden tyydyttäminen.

Hoito- ja hoivatoimisto (vård- och omsorgskontoret) vapautti 1. marraskuuta 2013 suomalaistaustaisen vanhustenhuollon yksikköpäällikön tehtävistään toimimaan muun muassa suomalaisille tarkoitetun vanhusten asuntolahankkeen projektipäällikkönä. Tarkoitus oli täten nopeuttaa ruotsinsuomalaisten vanhustenhoitotoiminnan kehitystä, mitä työtä tehdään lain edellyttämällä tavalla ja Hoito- ja hoivalautakunnan monimuotoisuussuunnitelman (mångfaldsplan) mukaisesti.

Pimpstensgatan 3-asuntolassa on kaksi- tai useampikielisiä henkilöitä, jotta suomalaistaustaisille taataan mahdollisuus käyttää suomea säännöllisesti muiden kanssa seurusteltaessa ja mahdollisuus tulla ymmärretyiksi.

Asuntolatoiminnan yhteydessä valitaan suomenkieliset asiamiehet (ombud), jotka pitävät yhteyttä suomenkielisiin aatteellisiin yhdistyksiin ja ovat mukana suunnittelemassa erilaisia toimintoja ja kohderyhmälle sopivia ruokia. Esimerkkinä tällaisista toiminnoista voidaan mainita perinteisen suomalaisen ruoan tarjoilua juhlien yhteydessä tai suomenkielisen viihteen tarjoamista.

Pimpstensgatan 3 sijaitsee Vilbergenin kaupunginosassa Vrinnevin sairaalan lähimpänä naapurina, osoitteessa Pimpstensgatan 3, 603 79 Norrköping. Pimpstensgatan 3 on yksityinen vanhusten talo, jonka omistaa A&O Ansvar och Omsorg AB. Asuntolassa on 64 asukaspaikkaa. Asuntolan johtaja on Pernilla Johansson, 011-26 06 67.

Hakemusmenettely on normaali eli on otettava yhteys Norrköpingin kunnan avuntarpeenkäsittelijöihin (biståndshandläggare). Avuntarpeenkäsittelijään saa yhteyden kunnan puhelinvaihteen kautta (ruotsiksi), puh. 011-15 00 00 puhelinaikana klo 8.30-9.30.

Lisätietoja saa suomen kielen hallintoalueen koordinoijalta, Raija Arvidssonilta. Osoite: Raatihuone, Kunnanhallituksen kanslia. Puh. 011-15 21 36. Sähköposti raija.arvidsson@norrkoping.se

Trumpetaregatan 2

Trumpetaregatan 2 on vanhusten asuntola ensisijassa dementiasta kärsiville vanhuksille. Talossa on 52 asuntoa ja kaksi osastoa, joista toinen on suunnattu erityisesti muistihäiriöstä kärsiville vanhuksille. Asuntojen koko on 30-35 neliömetriä keittokomero ja kylpyhuone mukaan lukien. Monessa asunnossa on myös pieni ulkotila. Asuntolassa on myös muita pieniä ulkotiloja, puutarhoja ja kuisti. Trumpetaregatan 2 sai suomenkielisen profiloinnin 8. kesäkuuta 2015, jolloin avajaiset pidettiin. Trumpetaregatan 2 työskentelee yhdeksän suomen kielen taitoista henkilöä ja kaikilla on koulutus dementia-alalla.

Osoite: Trumpetaregatan 2, 603 67 Hageby, Norrköping

Puh: Yksikköjohtajille 011-15 78 08 tai 011-15 12 72 (ruotsiksi)

Joskus ihmisen on hyvä asua poissa kotoa jonkin aikaa. Kysymys voi olla tilapäisestä sairaudesta, omaisten työtaakan keventämisestä tai muista seikoista.

Tällaisen avun tarvitsijat voivat saada apua kahdella tavalla: Joko asumalla lyhytaikaisasunnossa (korttidsboende) tai saamalla ns jaksottaishoitoa (växelvård), mikä tarkoittaa, että asuu säännöllisesti lyhytaikaisasunnossa.

Saattaa olla, että hakija pysyvää erityistä lyhytaikaisasuntoa odottaessaan asuu tilapäisessä lyhytaikaisasunnossa.

Lyhytaikaisasumisen tarkoitus on tarjota hakijalle huolenpitoa ja virikkeitä sekä keventää omaisten työtaakkaa.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi