Valituksia ja mielipiteitä

Haluamme tarjota kuntalaisille parhaan mahdollisen avun. Siksi meille on tärkeätä saada tietää mitä mieltä meistä ollaan. Voimme vain tulla paremmiksi. Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä ja valituksia.

Yhteyden meihin saa seuraavilla tavoilla

  • Soitto hoito- ja hoivatoimistoon (vård- och omsorgskontoret), puh. 011-15 20 88.
  • Meille voi myös kirjoittaa osoitteeseen: Vård- och omsorgsnämnden (hoito- ja hoivalautakunta), Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping.
  • Postimerkkiä ei tarvita.
    Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen vardochomsorgskontoret@norrkoping.se.

Ollessasi tyytymätön toimintaamme käännyt ensisijassa henkilökunnan tai toimiston johtajan (enhetschefen) puoleen mielipiteinesi. Voit myös ottaa yhteyden avuntarpeenkäsittelijään (biståndshandläggare) tai LSS-käsittelijään (LSS-handläggare).

Otamme valituksesi käsittelyyn viimeistään viiden päivän kuluttua. Sen jälkeen teemme selvityksen ja vastaamme 30 päivän kuluessa.

Voit esiintyä nimettömänä, mutta siinä tapauksessa emme voi kertoa sinulle mitä aiomme tehdä juuri sinun valituksellesi. Käsittelemme sen kuitenkin.

Kunnalla on erityinen potilaslautakuna (patientnämnd), jonka tehtävänä on, näkökantojen ja valituksien pohjalta tukea ja auttaa henkilöitä, jotka ovat osallisina vanhustenhuollon tarjoamiin toimenpiteisiin.

Potilaslautakunta

Potilaslautakunnan (patientnämnden) tehtäviin kuuluu avustaa potilaita terveyden- ja sairaanhoidon piiriin kuuluvissa valitusasioissa. Potilaslautakunta kuuluu sairaanhoidosta vastaavan Itä-Götanmaan alueen hallintoon. Potilaslautakunta muun muassa...

  • Auttaa yksityishenkilöitä saamaan kaiken sen avun, jonka he tarvitsevat etujensa valvomiseen
  • Edesauttaa yksityishenkilöiden ja hoitohenkilökunnan välisiä kontakteja
  • Auttaa yksityishenkilöitä ottamaan yhteys oikeaan viranomaiseen ja instanssiin.

Sosiaalilautakunnalla (Socialnämnden) on erityisen valiokunnan (utskott) välityksellä vastuu potilaslautakunnasta.

Lisätietoja potilaslautakunnasta ruotsiksi

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi