Finansiering

Internbanken svarar för all upplåning, placering och liknande affärer i kommunens namn.

Internbanken är Rådhuskoncernens kontakt mot de svenska och internationella finansiella marknaderna. Målet med finansverksamheten är att minimera upplåningskostnaderna med hänsyn till de instruktioner som internbanken har.

Kreditbetyg

Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas för rating och sätts av ett ratingföretag. En bra rating är viktig för att Norrköpings kommun ska få tillgång till kostnadseffektiv upplåning och andra typer av finansieringslösningar.

Här följer en beskrivning av kommunens finansieringsprogram och rating för 2024:

Finansieringsprogram

Certifikat

Arrangör

SEB

Emissionsinstitut

SEB, Nordea, Danske Bank, DNB

Rambelopp

3,5 miljarder svenska kronor

Rating

A-1+

Löptid

1-365 dagar

Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)

Arrangör

Handelsbanken

Emissionsinstitut

SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske bank, DNB

Rambelopp

10 miljarder svenska kronor

Rating

AA+

Löptid

Lägst 1 år och högst 15 år

Rating

Standard & Poor's rating av Norrköpings kommun

Långfristig

AA+

Kortfristig

A-1+, K-1

Framtidsutsikter (outlook)

Stabil

Standard & Poor's motivering

Stark finansiell ledning

Måttligt ökande lånebörda

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping