Människan bakom uniformen (MBU)

Nu har du som är 15-20 år chansen att göra något riktigt spännande! Det här är en gratis utbildning där du får träffa personal från polis, socialtjänst, räddningstjänst, ambulans och väktarbolag - och de får lära känna dig.

Genom "Människan bakom uniformen" (MBU) vill vi öka förståelsen mellan dig som ungdom och dem som arbetar inom olika samhällsstödjande yrken.

Tillsammans med personal från de olika yrkesgrupperna får du en kväll per vecka, under tio veckor, en unik chans att prova delar av deras arbetsuppgifter och ta del av deras vardagliga arbete.

Du får bland annat testa olika praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen. Det kan till exempel handla om moment som rökdykning, stationsträning och grunderna i hjärt- och lungräddning.

Intresseanmälan inför våren 2024

Under våren 2024 träffas vi onsdagar 28 februari-22 maj (ej 3 april) kl. 17.00–20.00. Det finns 12 platser, när du har anmält ditt intresse kontaktar vi dig för mer information.

Informationsmöte inför våren 2024

Välkommen till ett informationsmöte för dig som vill veta mer om MBU.

MBU startade i Göteborg år 2009 efter en period av ungdomsoroligheter. Flera ungdomar visade en hatisk inställning till flera av de uniformsbärande yrkena – och idén om en dialoginriktad utbildningsverksamhet föddes. Nu finns MBU i flera kommuner runt om i landet och samtliga arbetar efter samma koncept och förhållningssätt.

Din intresseanmälan skickas till kommunens samordnare för MBU, som tillsammans med gruppledarna för MBU väljer ut deltagarna.

Valet av deltagare baserar vi på vårt mål om att få en så stor spridning som möjligt när det gäller ålder, kön och områden i kommunen.

Vid varje kursomgång erbjuder vi 12 platser i MBU för dig som är mellan 15-20 år och bor i Norrköpings kommun.

Alla som är intresserade blir inbjudna till en gemensam informationskväll.

Efter avslutad kursomgång kan du som genomgått MBU fortsätta att engagera dig som ambassadör. Då får du möjligheten att vara med och utveckla arbetet och hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya kursomgångar m.m. Ambassadör kan du vara upp till att du är 25 år gammal.

Om du vill veta mer om MBU eller har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.

Nikki Löfven
Trygghetssamordnare, Säkerhetsavdelningen, samordnare för MBU
011-15 32 65, 072-459 41 98
nikki.lofven@norrkoping.se

Nisse Wikström
Socialpedagog, Moa-mottagningen, gruppledare för MBU
0767-98 59 22
nisse.wikstrom@norrkoping.se

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Här kan du läsa mer: