EU-frågor

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen medför stora möjligheter för kommunen. Genom att ta del av den information som finns att ta del av från EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för oss och vår region. Kommunen har möjlighet att delta i eller driva utvecklingsprojekt som delfinansieras från EU-program.

Karaktären på EU-frågorna gör ofta att det lämpar sig med en regional samordning och organisation på området, detta för att få en så effektiv hantering av frågorna som möjligt.

Region Östergötland har också ett EU-kontor som finns i Bryssel.

Internt i den kommunala organisationen finns ett nätverk för internationella frågor. I nätverket deltar tjänstemän från samtliga förvaltningskontor.

Norrköping kommun är involverade i flera EU-finansierade projekt.

Internationella projekt

Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel är en regional satsning för att förbättra möjligheterna i regionen för att få information om aktuella frågor och kontaktvägar till EU. Det är även en möjlighet att marknadsföra regionen.

Syftet är att tidigt hämta hem relevant information till regionen och därigenom ge bättre möjlighet att hitta samarbetspartners och möjligheter till samfinansiering för utvecklingsinsatser. Genom att vara representerade i Bryssel kan vi aktivt påverka EU:s arbete, särskilt i frågor som är viktiga för regionens utveckling.

Kontoret öppnade 1996 på initiativ av Norrköpings och Linköpings kommuner. Region Östergötland är huvudman.

EU-kontorets produkter och service

EU-kontoret tar fram aktuell information om EU som i huvudsak publiceras på deras hemsida. För kommuner och organisationer i Östergötland finns också möjlighet att prenumerera på information via e-post.

Kontoret arbetar också med rådgivning, särskild informationssökning, förmedlar kontakter och partnersök samt viss lobbyverksamhet.

I internationella sammanhang är Norrköpings kommun en förhållandevis liten aktör och därför har vi stor nytta av att samverka med andra organisationer och intressenter i regionen, som kommuner, landsting, länsstyrelse och näringsliv. Framförallt för aktiviteter som syftar till att utveckla och stärka regionen. Genom en samlad regional insats får vi bättre förutsättningar att nå mål och förväntade effekter.

Samverkan med Linköpings kommun

Norrköping och Linköping har utarbetat en gemensam riktlinje för det internationella arbetet. Båda kommunerna har mycket att vinna på att samarbeta i internationella frågor för att kraftsamla och använda resurser och möjligheter på bästa sätt.

I den gemensamma strategin lyfts tre områden fram:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling

Riktlinje för internationellt arbete Pdf, 193.1 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping