Värdegrund

Alla som använder sig av kommunens tjänster eller på annat sätt kommer i
kontakt med kommunen ska känna att vi vill göra varje möte till det bästa
möjliga och leverera tjänster och service av hög kvalitet.

Genom att lyssna, vara engagerade och visa respekt möter vi varje människa just där hon är. Vi inbjuder till dialog och delaktighet. Vi är professionella i våra olika roller. Vårt sätt att vara och vår yrkeskunskap inger förtroende och vi är ärliga och ansvarsfulla.

Vårt förhållningssätt utgår från värdeorden:

  • respekt
  • delaktighet
  • trovärdighet

Värdegrund Norrköpings kommun Pdf, 292.5 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping