Så kommunicerar vi

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun

Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Norrköpings kommuns mål och vision. En genomtänkt och målgruppsinriktad kommunikation säkerställer hög kvalitet på tjänster och service samt en effektiv resursanvändning. Genom god kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet.

Alla som verkar inom Norrköpings kommun är med och påverkar hur kommunen uppfattas. Ju mer samstämmiga vi är i vår kommunikation, desto tydligare blir andras bild av oss och desto starkare blir Norrköpings kommuns varumärke. Varumärket ska signalera en proaktiv organisation som står för trovärdighet och tillgänglighet.

Kommunikation inom Norrköpings kommun Pdf, 1.6 MB.

Riktlinjen i korthet

  • Norrköpings kommun ska signalera en proaktiv organisation som står för trovärdighet och tillgänglighet
  • Mottagarperspektivet i fokus
  • Kommunikationen är allas ansvar
  • Budskapet om kommunen ska vara enhetligt
  • Vår kommunikation planeras och följs upp
  • Kommunikationen ska följa det som är reglerat i lag
  • Genom god kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping