Tillgänglighet i Norrköpings kommun

Tillgänglighetsdatabasen är en databas som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Här kan du få information om en plats eller lokal är tillgänglig för dig som har:

  • nedsatt hörsel
  • synsvårigheter
  • rörelsehinder
  • allergier
  • svårighet att förstå eller tolka information

Läs mer om tillgängligheten i offentliga lokaler i Norrköping i tillgänglighetsdatabasen

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Mer information