Patientskadeförsäkring

Du kan enligt patientskadelagen få ersättning om du skadas inom kommunens hälso- och sjukvård. Det gäller också om det är en privat vårdgivare som har avtal med kommunen.

Patientskadelagen

Vad kan ersättas?

Du kan få ersättning för fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • Undersökning, vård och behandling
 • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • Felaktig diagnos
 • Smittämnen som överförs i samband med vården
 • Olycksfall som inträffar i samband med vården
 • Oriktig hantering av läkemedel

Gör en skadeanmälan

Skadan måste anmälas skriftligt till kommunens försäkringsbolag för att de ska kunna utreda om du har rätt till ersättning genom kommunens patientförsäkring.

I anmälan ska du skriva:

 • vilken skada du drabbats av
 • orsaken till skadan
 • varför du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • för vad du kräver ersättning
 • vilket belopp du vill ha i ersättning
 • ditt namn, personnummer och kontaktuppgifterf
 • försäkringsnummer som står nedan

Skicka din skadeanmälan

Skador inträffade från 1 januari 2024:

Länsförsäkringar Östgöta
Försäkringsnummer: 2697346
Box 400
581 04 Linköping
Telefon: 013 – 29 00 00
E-post: foretagsskador@lfostgota.se

Hämta skadeanmälningsblanketten som skickas till Länsförsäkringar Östgöta Word, 185.5 kB.

Skador inträffade 2020-2023

Postadress: Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 Solna
Telefon:
08-98 33 60 (kontorstid)
Telefon - Jour:
031-703 17 27 (samtliga övriga tider – SOS International)
E-post:
info@se.sedgwick.com

Hämta skadeanmälningsblanketten som skickas till Sedgwick Pdf, 185.4 kB.

Utredning, beslut och ersättning

Norrköpings kommun har tecknat en patientförsäkring hos ett försäkringsbolag. Den patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har avtal med Norrköpings kommun.

Din skadeanmälan hanteras av försäkringsbolaget, som utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning om du har rätt till det.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping