Ersättningar och bidrag

Beslut om kommunala ersättningar och bidrag finns beskrivna i dokument som är listade här. De gäller föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Föreningar och andra aktörer

Förtroendevalda

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping