Ersättningar och bidrag

Beslut om kommunala ersättningar och bidrag finns beskrivna i dokument som är listade här. De gäller föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Föreningar och andra aktörer

Förtroendevalda

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping