Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns det ytterligare fyra kommunalråd med olika ansvarsområden. Fyra oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter.

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping