Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 oktober

Publicerad 7 oktober 2013 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 14 oktober klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Tilläggsbudget för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2013 avseende bostadsanpassning
 • Ändring av beräkning av årlig kontrollavgift och timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • Bordlagd motion av Mathias Sundin (FP) om utbildning för politiker och tjänstemän inom upphandlingsområdet
 • Bordlagd motion av Karin Jonsson (C) om hyrcykelsystem i Norrköping
 • Bordlagd motion av Lars-Göran Arvidsson (KD) om att utreda ny plats för ridanläggning
 • Motion av Fredrik Bergqvist, Päivi Johansson (båda M), Mathias Sundin (FP) och Karin Jonsson (C) om en projektgrupp som ska utveckla besöksnäringen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2013
 • Bordlagd interpellation av Kerstin Nordenberg (M) om att arbeta fram till 70
 • Bordlagd interpellation av Gunnar Asserhed (FP) om arbetsförhållanden inom vård och omsorg
 • Bordlagd interpellation av Alexander Nejdemo (FP) om trygghet för förtroendevalda
 • Bordlagd interpellation av Lars-Olof Johansson (C) och Kerstin Sjöberg (C) angående inspektionsbesök i uthyrningsstugor
 • Interpellation av Jirina Klevstigh (M) Vad betyder Folkparken för Norrköpings kommun?
 • Interpellation av Kerstin Nordenberg (M) om gymnasieutbildningar
 • Interpellation av Jirina Klevstigh (M) om demokratiunderskott
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2013-10-14
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Anmälningsärenden
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning OBS! Cirkatider!:

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping