Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober

Publicerad 14 oktober 2013 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 oktober klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

  • Val av justerare
  • Budget för kommunrevisionen 2014
  • Driftbudget och investeringsbudget 2014-2017
  • Ekonomisk uppföljning/prognos för år 2013
  • Delårsrapport 2013 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
  • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2013-10-21

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Budget med debatt
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-22.00 Fortsatt budget med debatt

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping