Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november

Publicerad 18 november 2013 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Förankring: Folkhälsa
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014
 • Medborgarförslag om bekämpning av jättebjörnlokan
 • Samverkansavtal för gymnasieskolan
 • Uppsägning av tomträttsavtal avseende Norrköping Skeppsdockan 3
 • Ändring av bolagsordningen för Strömvillan AB
 • Motion av David Bergström, Gunnar Bredin och Päivi Johansson (alla M) om parkeringsavgifter i Norrköpings kommun
 • Motion av Alexander Nejdemo (FP) om att hastighetsskyltarna i Norrköping återställs
 • Motion av Cornelia Dahlberg (SD) om valfrihet i avfallshanteringen
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2013
 • Interpellation av Fredrik Franzén (FP) om ekonomiska förutsättningar för gymnasienämnden
 • Interpellation av Mathias Sundin (FP) – Varför betalar Norrköping lärarna så dåligt?
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om kvalitén på gymnasieskolorna
 • Interpellation av Sylva Hedell (FP) om genomförande eller inte genomförande av detaljplaner och andra projekt
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om att tvingas separera – enbart på grund av ålder
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2013-11-25
 • Avsägelse från Kjell-Åke Rönnberg (KD) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Anmälningsärenden
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-17.00 Förankring: Folkhälsa
Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping