Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 oktober

Publicerad 13 oktober 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 oktober klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2014
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden den 20 oktober 2014 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde 2018
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med den 31 december 2018
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden den 20 oktober 2014 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde 2018
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av kommunalråd för perioden den 20 oktober 2014 till dag för nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde 2018
 • Justering av taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
 • Omlastningsstation för avfallshantering
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
 • Medborgarförslag om satsning på skolorna i Norrköpings kommun
 • Motion av Fredrik Bergqvist, Päivi Johansson (båda M), Mathias Sundin (FP) och Karin Jonsson (C) om gymnasieingenjörsutbildning
 • Motion av Päivi Johansson och Fredrik Bergqvist (båda M) om en gymnasieutbildning med textil design
 • Motion av Bengt Cete (MP) om gröna obligationer
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-10-20
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Stefan Hagfeldt
kommunfullmäktiges ålderspresident

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping