Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 24 november

Publicerad 17 november 2014 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 november 2014 klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Information: Kommunens roll i den globala utvecklingen
 • Ekonomisk uppföljning för Norrköpings kommun per den 31 augusti 2014
 • Delårsrapport 2014 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Skattesats för 2015 för Norrköpings kommun
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015
 • Riktlinje för tjänsteresor
 • Revidering av stadsplaneringsnämndens kart- och mättaxa
 • Parkeringsavgifter för supermiljöbilar i Norrköping
 • Förvärv av del av fastigheten Fiskeby 1:2 inom Fiskebyområdet
 • Slutredovisning av diverse investeringsprojekt
 • Bordlagd motion av Päivi Johansson och Fredrik Bergqvist (båda M) om en gymnasieutbildning med textil design
 • Bordlagd motion av Bengt Cete (MP) om gröna obligationer
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att göra Norrköping till försökskommun för tiggeriförbud
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om Bråviksskolan
 • Interpellation av Sophia Jarl (M) om EU-immigranter
 • Val av revisorer för mandatperioden till och med 31 december 2018
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-11-24
 • Entledigande av Joakim Eriksson (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Webb-sändningar från Norrköpings kommun

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30- 17.00 Information
Kl 17.00-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.
Gilla
Tweeta
+1

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping