Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 maj

Publicerad 19 maj 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 maj klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Förankring: Tillgänglighetsfrågor och Nya resecentrum
 • Ekonomisk uppföljning år 2014
 • Inriktningsdokument Tillgänglighet för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Köpe- och exploateringsavtal för del av fastigheten Såpkullen 1:5
 • Tecknande av hyresavtal i kvarteret Brödet 2, hus 004
 • Tecknande av hyresavtal i kvarteret Brödet 2, hus 009
 • Motion av Lars-Göran Arvidsson (KD) om kommunens bilpool
 • Motion av Mia Sköld (MP) om spontanidrottsplatser för både tjejer och killar
 • Motion av Ilona Andersson (M) om trafikbelysning vid Borgs kyrka
 • Motion av Ilona Andersson (M) om att underhålla och installera
  belysning på cykelvägen mellan Eksund och Himmelstalund
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om inrättande av en kulturarvsfond
 • Avslutande av investeringsprojekt 6002, upprustning av kajen i Arkösund
 • Reviderade föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings
  kommun
 • Ansvarsfrihet för Stiftelsen John & Mathilda Lennings sjukhem 2013
 • Tillstånd om upphävande av paragraf i stadgarna för Stiftelsen John
  och Mathilda Lennings sjukhem
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Interpellation av Päivi Johansson (M) om rättsäkra betyg
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-05-26
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-16.50 Förankring: Tillgänglighetsfrågor
Kl 16.50-17.20 Nya resecentrum
Kl 17.20-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping