Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 september

Publicerad 22 september 2014 kl 07:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 september klockan 16.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Försäljning och exploatering av Saltängen 1:7, 1:8, 1:9 och 1:10
 • Ny handlingsplan till energiplanen
 • Medborgarförslag om högre kostnad om hushållet avstår från att källsortera sina hushållssopor
 • Avslutande av investeringsprojekt spontanidrottsplatser
 • Avslutande av investeringsprojekt för Cnema
 • Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats från Norsholms vägförening
 • Riktlinjer för bostadsbyggande
 • Finansiering Norrköping Arena AB
 • Motion av Karin Jonsson, Kerstin Sjöberg och Lars-Olof Johansson (alla C) om att vårdtagare ska kunna erbjudas vårdformen Grön omsorg, att helhetsgrepp ska tas, samt att LOV införs för den Gröna omsorgsverksamheten
 • Motion av Cecilia Ambjörn (V) om klimatanpassning av Norrköpings kommun
 • Motion av Alexander Nejdemo (FP) om att öka servicen i Norrköpings kommun
 • Motion av Karin Jonsson (C) angående giftfri miljö
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 2014
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2014-09-29
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Eva Andersson
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast kl 16.00, sista vardagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdet direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping