Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 maj 2015

Publicerad 18 maj 2015 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 maj 2015 klockan 16.00 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Information: Visualiseringscenter
 • Mottagande av offentligt konstverk
 • Ekonomisk uppföljning år 2015
 • Utökad budgetram för socialnämnden 2015 för personal med anledning av förändrad lagstiftning
 • Ansvarsfrihet för Stiftelsen John & Mathilda Lennings sjukhem 2014
 • Ansvar för utfärdande av föreskrifter gällande eldningsförbud – Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Översyn av tillämpning angående regler kring krav om ekologiskt brukningssätt vid generationsväxling av jordbruksarrendatorer
 • Slutredovisning av investeringsprojekt, utökad skatepark på Himmelstalund och konstgräs på Sydvallen
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att ta bort porträttfotograferingen från skolor och förskolor
 • Motion av Mia Sköld (MP) om laddstolpar på parkeringsplatser och i parkeringshus
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om översyn av konsumentstödet
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om vilka planer kommunen har för Vrinnevi gårdar
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om Esteröns framtid
 • Interpellation av Päivi Johansson och Joanna Sjölander (båda M) om yrkeshögskoleutbildningar i Norrköping
 • Interpellation av Florian Aranda och Darko Mamkovic (båda SD) om hjälp till hemlösa migranter genom att medfinansiera frivilligprojekt
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om flyktingmottagande
  Interpellation av Nicklas Lundström (V) om när Hyresbostäder ska börja bygga billigt
 • Interpellation av Peter Butros (V) om kommunen avser ta ansvar för bättre arbetsvillkor inom färdtjänsten
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Entledigande av Cicci Nord (M) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl. 16.00 – 16.45 Information: Visualiseringscenter
Kl. 16.45 – 17.00 Beslut om och mottagande av gåva, offentligt konstverk
Kl. 17.00 – 19.00 Beslutsärenden
Kl. 19.00 – 19.30 Kaffepaus
Kl. 19.30 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping