Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 april 2015

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 april 2015 klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 • Val av justerare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Fördjupad resultatuppföljning i workshops
 • Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2014
 • Årsredovisning 2014 för Norrköpings kommun
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland AB
 • Bildande av bolag för fastighetsförvaltning
 • Försäljning av del av fastigheten Ljura 1:1, Ljurafältet
 • Reviderad organisation för Kostenheten
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om Himmelstalundshallen
 • Interpellation av Martin Nyberg (MP) om simning i inre hamnen
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Rapporter med mera
 • Anmälan av inkomna motioner

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se efter klockan 15.00.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl. 13.30 ­– 14.30 Fördjupad resultatuppföljning i workshops
Kl. 14.30 – 15.00 Kaffepaus
Kl. 15.00 – 18.30 Årsredovisning med revisionsberättelse med debatt
(enligt överenskommen partitid)
Kl. 18.30 – 19.00 Paus med lättare förtäring
Kl. 19.00 – 22.00 Frågor och beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 13.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping