Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 mars 2015

Publicerad 23 mars 2015 kl 06:00
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 mars 2015 klockan 16.30 i Sessionssalen, förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

Val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
Riktlinjer för ekonomistyrning samt för intern styrning och kontroll
Tilläggsbudget för Norrköpings kommun år 2015
Investeringsbidrag till Eneby BK
Ombildning av Fastighets AB Butangia och Etablering Norrköping AB
Reviderade ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn och Stuveri AB
Tecknande av hyresavtal och optionsavtal avseende sporthall, bollplaner och fritidsgård i Svärtinge
Tecknande av hyresavtal för kontorslokaler till utbildningskontoret inom kvarteret Spiran 9, Norrköping
Motion av Alexander Nejdemo (FP) om längre öppettider på krogen
Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
Interpellation av Sophia Jarl och Mia Vargö Svensson (båda M) Hur ger majoriteten invandrar- och flyktingelever ett utökat stöd i skolan?
Interpellation av Florian Aranda och Darko Mamkovic (båda SD) om hemlösa EU-migranter
Interpellation av Markus Wiechel och Clara Aranda (båda SD) om vad Norrköpings kommun gör för att motverka islamism/jihadism
Interpellation av Mona Olsson (V) om HBT-certifiering
Interpellation av Said Nison, Sophia Jarl, Päivi Johansson och Jirina Klevstigh (alla M) om varför majoriteten ändrat bifall av medborgarförslag om minnesmärke för Seyfo
Interpellation av Gunnar Bredin (M) om skadegörelse i sporthallarna
Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om Norrköpings nya friidrottsarena
Interpellation av Gunnar Bredin och Päivi Johansson (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping
Interpellation av Mia Sköld (MP) om miljöfarligt innehåll i brandsläckningsskum
Interpellation av Mia Sköld (MP) om ”slöjfritt” inom vård och omsorg
Interpellation av Bengt Cete (MP) om vad som händer i utredningen om Cityfiske
Interpellation av Nicklas Lundström (V) om betyg från årskurs 4
Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om jämställd snöröjning
Kommunfullmäktiges fyllnadsval
Entledigande av Susanna Ahl (SD) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
Rapporter med mera
Anmälan av inkomna motioner


Föredragningslistan och dokumenten som hör till ärendena finns i diariet
Sök på fritext Kommunfullmäktige och dokumenttyp Föredragningslista.

Välkommen!
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Sammanträdet kan ses på www.norrkoping.se och sänds i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.

Ungefärliga tider för de olika ärendena

Ärendena behandlas i följande ordning (OBS! Cirkatider!):

Kl 16.30-19.00 Beslutsärenden
Kl 19.00-19.30 Kaffepaus
Kl 19.30-21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping