Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2016

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen, Rosen måndagen den 24 oktober klockan 13.30. Observera tiden!

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider:

Kl. 13.30 – 15.30 Budget med debatt enligt bifogade debattregler
Kl. 15.30 – 16.00 Kaffepaus
Kl. 16.00 – 18.30 Fortsatt behandling av Budget och övriga beslutsärenden
Kl. 18.30 – 19.00 Kaffepaus
Kl. 19.00 – 22.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdag klockan 16.30 samma vecka.


Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Budget för kommunrevisionen år 2017
  • Driftbudget och investeringsbudget 2017-2020
  • Ekonomisk uppföljning år 2016
  • Delårsrapport 2016 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

Norrköping den 11 oktober 2016

Louise Malmström
Ordförande

Radio och webb-tv

Du kan följa sammanträdet med vår webb-sändning eller i Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och på www.radionorrkoping.se.