Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-26

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är måndag den 26 februari, klockan 16:30 i Sessionssalen i Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:35 Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, om företagsbesöken
Kl. 16:35 – 16:40 Information från kommunrevisionen
Kl. 16:35 – 18:30 Beslutsärenden Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus
Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden 
Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information av Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, om företagsbesök
 • Information från kommunrevisionen
 • Ovillkorat aktieägartillskott till Norrköping Rådhus AB
 • Fördelning av befintlig markering till utbildningsnämnden
 • Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun
 • Motion av Deniz Butros (V) om att Norrköpings kommun ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommuner
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om språksatsning för lokalt företagande
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal bostadsförmedling
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om en Norrköpingsmodell för billigare hyresrätter
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att utreda möjligheten att införa ungdomsombud i Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Deniz Butros (V) – Hur ska vindkraften öka i Norrköping?
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Klimatmatchen
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 19 februari 2018
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande


Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.