Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är måndag den 26 mars, klockan 16:30 i Sessionssalen i Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:35 Information från kommunrevisionen
Kl. 16:35 – 18:30 Beslutsärenden
Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus
Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden 
Kl. 21:00 – 22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ändring av bolagsordningen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB
 • Justering av koncernbolagens ägardirektiv
 • Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun
 • Inhyrning av paviljongskola i Smedby
 • Motion av Vänsterpartiet om intraprenad i verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • Motion av Sophia Jarl, Roger Åkesson och Ingrid Cassel (alla M) om lovskola 2.0 för en mer resultatfokuserad skola
 • Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att personalsammansättningen i förskolan ska avgöras av barnens behov
 • Motion av Peter Butros (V) om att ta tillvara på kompetensen inom digital media och visualisering
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om verksamhetsövergång i framtida tjänsteupphandlingar
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 13 februari 2018
Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se. Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.