Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-27

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 augusti 2018, klockan 16.30.

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Arkitekturstaden Norrköping – Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad
 • Utredningsuppdrag om boendeförhållanden på bostadsmarknaden i Norrköping
 • Upprättande av vattenskyddsområde för Lilla Hummelvik
 • Utökat verksamhetsområde VA, Vånga Sund
 • Marköverlåtelse för del av Lindö 2:1 (kv Barlasten, kv Bogsprötet och del av kv Åran) inom Lindö
 • Detaljplan för del av Bossgård 11:58 med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun
 • Tecknande av hyresavtal för gruppbostad LSS inom kvarteret Fiskeby 1:40, Leonardsbergsvägen, Norrköping
 • Utveckling av besöksservicen i Norrköping
 • Slutrapport från projektet måltidsinspiratör
 • Namnbyte av Norrköping Vatten och Avfall AB
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att införa koldioxidbudget i Norrköpings kommun
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om att kartlägga och motverka antisemitismen i Norrköpings skolor
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Markus Wiechel, Florian Aranda och Jan Petersson (alla SD) – Brister på förskola i Norrköping
 • Interpellation av Sophia Jarl och Anna Sotkasiira Wik (båda M) om var projektet Malte tog vägen?
 • Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) om hur många elever ska behöva byta till nya, okända assistenter på grund av besparingar?
 • Interpellation av Joanna Sjölander (M) om utvärdering av HVB-hem.
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Louise Malmström
ordförande

Besked från ledamot och ersättare som deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post. Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.
Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se