Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-24

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 24 september 2018, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30-16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Detaljplan Agetomta – Styrstad
 • Revidering av VA-taxa
 • Sammanträdesdagar 2019
 • Motion av Peter Butros (V) om att utveckla ungdomsidrotten för fler jobb och bättre fritidsverksamhet
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att införa bygglovsbuss i Norrköping
 • Motion av Sofi Holmin Fridell (FI) och Sandra Isaksson (FI) om att ge ekonomiskt bistånd till papperslösa familjer
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Louise Malmström
kommunfullmäktiges ordförande

 1. Norrköping den 13 september 2018

Besked från ledamot och ersättare om deltagande i sammanträdet lämnas via webbformulär som utsänds via e-post.
Även eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se