Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-26

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 november 2018, klockan 16.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 Mötets öppnande

Kl. 16:30-17:00 Globalt tema

Kl. 17:00-17:05 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:05-18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30-19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00-21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00-22:00 Frågor


Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Delårsrapport 2018
 • Skattesats 2019
 • Översyn av den politiska organisationen
 • Förflyttning av kulturfrågor
 • Justering av ägardirektiv Norra staden
 • Åtgärdsplan för omgivningsbuller
 • Överlåtelse av aktier Nyköping- Östgötalänken AB
 • Utökat verksamhetsområde Krokeks- Hult 1 92
 • Verksamhetsområde VA Lindö Strand
 • Verksamhetsområde VA Svärtinge Skogsbacke
 • Verksamhetsområde Ramshällsvägen
 • Verksamhetsområde VA Sankt Johannes
 • Motion av Darko Mamkovic (SD) om rättslig hantering av vuxna ”ensamkommande barn”
 • Motion av Mia Sköld (MP) om starkare demokrati i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om isbristen i Norrköpings kommun
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 16 november 2018

Olle Vikmång

kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.
Eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se