Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars 2019

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 mars 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 - 16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Förändrad bevakningsverksamhet
 • Överföring av verksamhet från kommunstyrelsen till andra nämnder
 • Annonsering av fullmäktiges sammanträden
 • Arvodesnivåer i regionala organ
 • Bestämmelser – omställning och pension
 • Tecknande av hyresavtal servicebostad
 • Tecknande av hyresavtal gymnastikhall
 • Avslut av investeringsprojekt
 • Motion av Ulf Nilsson (MP) och Per Almgren (MP) om att styra mot kostnadseffektivt byggande
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sophia Jarl (M) och Sylvia Nilsson (M) om att Norrköpings kommun inte ska medverka till en normalisering av slöjan
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) om när får Norrköping jämställda löner
 • Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om vilka åtgärder som har vidtagits föra att säkerställa medborgarnas trygghet när IS-terrorister återvänt/återvänder till kommunen
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

 • Norrköping den 14 mars 2019

 • Olle Vikmång
 • kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se