Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 september 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 september 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:40 Information om projekt "Kulturspåret"

Kl. 16:40 - 17:25 Information om Norrköpings kommuns              lokalförsörjningsplan 2020 - 2027

Kl. 17:25 - 17:30 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:30 – 18:00 Beslutsärenden

Kl. 18:00 – 18:30 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandladeklockan klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • modersmålsundervisning
 • Motion av Darko Mamkovic (SD) om förbud mot böneutrop i Norrköpings kommun
 • Motion av Markus Wiechel (SD) om tillståndsplikt för tiggeri i Norrköping
 • Motion av Sophia Jarl , Fredrik Björkman och Roger Åkesson samtliga (M) om att öppna kommunstyrelsen för allmänheten och lokal media
 • Motion av Mia Sköld (MP) om att införa medborgarbudget
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om modersmålsundervisning som integrerande verktyg
 • Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
 1. Norrköping den 17 september 2019

 2. Olle Vikmång
 3. kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping