Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträder i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 mars 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17.00 Information - kommunens krisledningsarbete

Kl. 17.00 – 18.30 Redovisning - uppföljning av mål

Kl. 18.30 – 19.00 Kaffe

Kl. 19:00 – 21.00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Riktlinje för ökad träbyggnation
 • Justering - taxa bygglov
 • Ändring - taxa livsmedelsverksamhet
 • Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ändring av ägardirektiv för bolagen
 • Avveckling Södra Hamnspåret
 • Revidering av kommunfullmäktiges sammanträdesplan
 • Avslut investeringsprojekt på socialnämnden
 • Slutredovisning och avslut av investeringar
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) om att stärka föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Motion av Annika Kaiser och Nicklas Lundström (båda V) om att rädda insekterna
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske
 • Kommunfullmäktiges valärende
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 17 mars 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping