Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 april 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16.45 Information av kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 16:45 – 16:55 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:55 – ca: 18.00 Beslutsärenden

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Bordlagd, Riktlinje för ökad träbyggnation
 • Bordlagd, Avveckling Södra Hamnspåret
 • Bordlagd, Avslut investeringsprojekt på socialnämnden
 • Bordlagd, Slutredovisning och avslut av investeringar
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Samordningsförbundet Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Uppdatering av taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun
 • Avslut av investeringsprojekt på tekniska nämnden 2019
 • Godkännande av investeringsbidrag till pågående investeringsprojekt december, tekniska nämnden
 • Ändring av inriktning för investering på digitaliseringsavdelningen
 • Bordlagd motion av Annika Kaiser (V) och Nicklas Lundström (V) om att rädda insekterna
 • Motion av Gunnar Asserhed, Reidar Svedahl, Alexander Nejdemo, Daniel Collin, Fredrik Franzén och Ulla Sandén (samtliga L) om att hedra minnet av Nils Edén med ett gatunamn i Norrköping
 • Motion av Sophia Jarl och Mia Vargö (båda M) om att införa aktivt skolval i Norrköping
 • Entledigande av Jens Andersson (MP) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 14 april 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping