Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 15 juni 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 15 juni 2020, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 14:00 Information från kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 14:00 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffepaus

Kl. 16:00 – 19:00 Budget med debatt enligt debattregler

Kl. 19:00 – 19.30 Paus med lättare förtäring

Kl. 19:30 – 22:00 Beslutsärenden

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Budget för kommunrevisionen
 • Drift- och investeringsbudget för 2021-2024
 • Återkallande av uppdrag för förtroendevalda.
 • Entledigande av Mats Pettersson (L) som ledamot i kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Inträdesordning för nämnder och styrelser
 • Bordlagd, Avslut av investeringsprojekt – Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell
 • Bordlagd, Ny avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder 2021
 • Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) och Marcus Posada (V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Bordlagd motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping
 • Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi de kommunmedlemmar får som är mellan 1 och 19 år
 • Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2 juni 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping