Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 31 augusti 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 31 augusti 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16.45 Information om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl.16.45 – 16.50 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:50 – 18.30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Bordlagd, Avslut av investeringsprojekt – Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell
 • Slutrapportering av avfallsplan
 • Ny avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Revidering av Inriktningsdokument för landsbygdspolitiken
 • Sörsjöns campingområde – försäljning av byggnader
 • Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) och Marcus Posada (V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Bordlagd motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping
 • Motion av Mia Sköld (MP) om ekplantering som minnesgåva
 • Motion av Mia Sköld (MP) om medlemskap i Funkisglädje
 • Motion av Sophia Jarl (M) om att nationell skolstatistik ska vara norm för kvalitetsarbete i Norrköping
 • Motion av Elin Melander och Annika Kaiser (båda V) om att lösa lärarbristen i Norrköping
 • Motion av Fredrik Björkman, Pär Österlund, Lina Alm, Gustav Bram och Kerstin Nordenberg (samtliga M) om försäljning av S:t Olofskolan
 • Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år
 • Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske
 • Interpellation av Nicklas Lundström (V) – Varför angriper kvartetten de fattigaste?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 18 augusti 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping