Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 19 oktober 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 13.35 Information från kommunrevisionen

Kl. 13.35 – 15.30 Tilläggsbudget med debatt enligt debattregler

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffe

Kl. 16:00 – 19:00 Fortsatt behandling av tilläggsbudget

Kl. 19:00 – 19:30 Kaffe och smörgås

Kl. 19.30 – 21:00 Beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Tilläggsbudget 2021 och plan 2022-2024
 • Delårsrapport 2020 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Riktlinje för klimatanpassning
 • Strategi för besöksnäringen i Norrköpings kommun
 • Tillämpning av principer för friköp av tomträtter
 • Återköp från kommunen av aktier i Norrevo
 • Försäljning av fastigheten Händelö 2:41
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om sponsringspolicy för Norrköping kommuns bolag
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 8 oktober 2020

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping