Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 30 november 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, samtliga ledamöter och ersättare förväntas deltaga på distans, presidiet är på plats, måndagen den 30 november 2020, klockan 16.30

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17.00 Globalt tema

Kl. 17.00 – 17.20 Information av kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 17.20 – 17.25 Information från kommunrevisionen

Kl. 17.25 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 18:50 Paus - Kaffe

Kl. 18:50 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20.30 – 20.40 Paus

Kl. 20.40 – 21.10 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:10 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Avfallstaxa 2021
 • Reviderad VA-taxa
 • Investeringsprojekt till socialnämnden för HVB
 • Tilläggsbudget investeringsprojekt inventarier till socialkontoret
 • Återremiss, Kommunens roll inom biogasutvecklingen
 • Reviderade riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
 • Årsredovisning 2020 Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
 • Motion av Sophia Jarl, Per Helgesson och Fredrik Björkman (alla M) om att stärka bevarandet av jordbruksmark för ökad självförsörjning
 • Motion av Roger Eklund-Åkesson och Sylvia Nilsson (båda M) om undantag från aktivitetskravet för medlemsbidrag
 • Motion av Sophia Jarl, Fredrik Björkman, Roger Eklund-Åkesson med flera (alla M) om att reda ut kommunens åtagande för omkringliggande infrastruktur
 • Bordlagd interpellation av Nicklas Lundström och Elin Melander (båda V) – Varför pedagogisk omsorg
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2020-11-17

Olle Vikmång
kommunfullmäktiges ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping