Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 14 december 2020

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, samtliga ledamöter och ersättare förväntas deltaga på distans, presidiet är på plats, måndagen den 14 december 2020, klockan 15:00

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 15:00 – 15.15 Information av kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 15:15 – 15.30 Information av Petter Skill, ekonomidirektör och Josef Erixson, projektledare om Ostlänken – Val av läge för Ostlänken och ny station

Kl. 15:30 – 15:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 15:35 – 17:00 Beslutsärenden

Kl. 17:00 – 17:30 Paus - Kaffe

Kl. 17:30 – 19:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 19.00 – 19.10 Paus

Kl. 19.10 – 20.40 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20:40 – 20:50 Paus

Kl. 20:50 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Norrköping Airport AB
 • Ostlänken – Val av läge för Ostlänken och ny station
 • Förslag till riktlinje för serveringstillstånd
 • Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Norrköpings kommun
 • Donationsförfrågan skulptur – Den svenska tanten
 • Inriktningsdokument för kulturpolitiken i Norrköpings kommun
 • Revidering av inriktningsdokument för landsbygdspolitiken
 • Investeringar på Digitaliseringsavdelningen
 • Delårsrapport 2020 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Motion av Per Helgesson, Filip Helgesson och Fredrik Björkman (alla M) om en förvaltningsplan för vilt
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2020-12-03

Irma Görtz
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping