Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 25 januari 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, samtliga ledamöter och ersättare förväntas deltaga på distans, presidiet är på plats, måndagen den 25 januari 2021, klockan 16.30

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16.30 – 16.55 Talmannen Andreas Norlén, om demokratin i Sverige

 1. Kl. 16.55 – 17.15 Stadsarkivarie Pernilla Mattsson, demokratin 100 år, vägen till allmän och lika rösträtt i Norrköping

Kl. 17.15 – 17.30 Information av kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19?

Kl. 17.35 – 17.40 Information från kommunrevisionen

Kl. 17.40 – 18.30 Beslutsärenden

Kl. 18.30 – 19.00 Paus - Kaffe

Kl. 19:00 –20.30 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 20.30- 20.40 Paus

Kl. 20:50 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Återrapportering av punkt1.10 i 2019 budget
 • Nytt räddningsövningsfält Norsholm
 • Ändring av aktieägaravtal Nyköping – Östgötalänken AB
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Mattsson och Olof Carlstein (båda V)
  - Fritidsverksamhet för HBTQI-personer?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-01-12

Irma Görtz
kommunfullmäktiges 1.e vice ordförande

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping