Kontakta Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som förtroendevald revisor ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionen består av följande ledamöter 2022-2026:

Maud Ohlén (S), ordförande
Jörgen Rundgren (M), vice ordförande
Urban Pehrson (S), ledamot
Malin Hansson (KD), ledamot
Alexander Höglund (L), ledamot
Vakant (SD), ledamot
Vakant (C), ledamot

Kommunens revisorer – kontaktuppgifter

Revisionskontoret

Caroline Nyman
Stadsrevisor
Telefon: 011-15 17 99
Skicka e-post

Örjan Högberg
Revisor
Skicka e-post

Anna Holmberg
Revisor
Skicka e-post

Pernilla Östling
Revisor
Skicka e-post

Kontakt
Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14