Kontakta Kommunrevisionen

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. Uppdraget som förtroendevald revisor ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionen består av följande ledamöter 2022–2026:

  • Maud Ohlén (S), ordförande
  • Jörgen Rundgren (M), vice ordförande
  • Urban Pehrson (S), ledamot
  • Malin Hansson (KD), ledamot
  • Alexander Höglund (L), ledamot
  • Kurt Thelin (M), ledamot
  • Pernilla Claar Granqvist (C), ledamot

Kommunens revisorer – kontaktuppgifter

Revisionskontoret

Caroline Nyman
Stadsrevisor
Telefon: 011-15 17 99
Skicka e-post

Örjan Högberg
Revisor
Skicka e-post

Anna Holmberg
Revisor
Skicka e-post

Kontakt

Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14