Mer information om kommunrevisionen

Så fungerar revision i Norrköpings kommun

Film

Vi har tagit fram en film om hur Norrköpings kommun granskas av revisorerna.

Så granskas vår kommun

Broschyrer

Vi har tagit fram två broschyrer som vänder sig till nämndledamöter och ledamöter i kommunala bolagsstyrelser.

Nämndledamöters ansvar

En broschyr för att belysa vilket ansvar nämnden och dess ledamöter har - det ansvar som granskas och prövas. Vilka grunder utgår revisorerna från när de bedömer ansvaret och vad grundar sig deras uttalande i revisionsberättelsen på?
Nämndledamöters ansvar Pdf, 2.7 MB.

Ledamöters ansvar i kommunala bolagsstyrelsen

En broschyr som belyser det ansvar ledamöter har i bolagsstyrelser och som lekmannarevisionerna granskar.

Ledamöters ansvar i kommunala bolagsstyrelser Pdf, 4.4 MB.

Kontakt
Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14