Sammanträdesdagar 2024

Januari till och med juni 2024

Sammanträdesdagar för nämnder och kommunfullmäktige 2024
Kommunfullmäktige och nämnderjanfebmarsaprilmajjuni
Kompetensförsörjnings­nämnden171412171512
Byggnads- och miljöskyddsnämnden171413171512
Kommunfullmäktige292625292717
Kommunrevisionen16,2412,2112,2015,2414,22,234,13
Kommunstyrelsen854, 18, 262, 156, 203, 18
Kultur- och fritidsnämnden-1514181613
Utbildningsnämnden171413171512
Socialnämnden171413171512
Samhällsplanerings­nämnden161312161411
Valnämnden3020192328

12, 25

Vård-och omsorgsnämnden171413-14171512
Överförmyndarnämnden181514181613

Augusti till och med december 2024


 

Kommunfullmäktige,
nämnder och utskott

aug

sept

okt

nov

dec

Kompetensförsörjnings-

nämnden

1417161318

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

1418161318

Kommunfullmäktige

26

30

28

25

16

Kommunrevisionen

14,2216,2510,1712,2010,18

Kommunstyrelsen

12, 279, 237, 144, 182

Kultur- och fritidsnämnden

-18-19171419

Utbildningsnämnden

2118161318

Socialnämnden

1418161318

Samhällsplaneringsnämnden

1317151217

Valnämnden

-322-17

Vård- och omsorgsnämnden

1418161318

Överförmyndarnämnden

1519171419
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli