Socialkontoret

Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.

Socialkontoret tar fram underlag för socialnämndens beslut. Socialkontoret arbetar med frågor inom individ- och familjeomsorgen som rör till exempel omsorg om barn och unga, föräldrastöd och missbruk.

Den ansvariga nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Detta formuleras i en uppdragsplan. Även förändringar och åtgärder som konstaterats i analyser av planeringsförutsättningar, uppföljningar och utvärderingar ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Socialdirektör
Susanna Karlqvist
Skicka e-post

Kontakt

Socialkontoret via Kontakt Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping