Tillväxt- och utvecklingskontoret

Tillväxt- och utvecklingskontoret har som uppdrag att accelerera kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete och främja en förstärkt livskvalitet för Norrköpings invånare.

Det görs genom att koppla ihop attraktivitetsarbete, kulturupplevelser, näringsliv, kommunikation, digitalisering, innovationskraft och service- och bemötandefrågor.

Genom samverkan med kommunala bolag och andra aktörer i Norrköping skapar kontoret nytta och välfärd för invånare, företag, föreningar, civilsamhälle och besökare.

Tillväxt- och utvecklingskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Kontoret består av sex avdelningar:

  • Kommunikation, näringsliv, kultur och idrott
  • Kontakt och service
  • Bildning och unga
  • Norrköpings innovationslabb
  • Digitalisering och IT
  • Ekonomi och personaladministration

Chef: Maria Karlsson, tillväxt- och utvecklingsdirektör.

Organisationsschema

Organisationsschema för tillväxt- och utvecklingskontoret med avdelningar och enheter

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret