Utbildningskontoret

Utbildningskontoret arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden.

Kontoret administrerar:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskoleverksamhet
  • fritidshem
  • anpassad grund- och gymnasieskola
  • gymnasieskola
  • centrala barn- och elevhälsan

Utbildningsdirektör
Jonas Eriksson
Telefon: 011-15 61 64
Skicka e-post

Biträdande utbildningsdirektör
Caroline Strid
Telefon: 011-15 77 78
Skicka e-post

Verksamhetschef Stab
Elisabeth Stärner
Telefon: 011-15 18 37
Skicka e-post 

Verksamhetschefer förskola
Adam Olofsson
Telefon: 011-15 10 63
Skicka e-post

Verksamhetschefer grundskola F-6
och anpassad grundskola
Jenny Östlund
Telefon: 011-15 32 04
Skicka e-post

Mikael Hultberg
Telefon: 011- 15 33 72
Skicka e-post

Verksamhetschef grundskola 7-9
och fritidsgårdar
Henrik Eriksson
Telefon: 011-15 62 25
Skicka e-post

Tf. verksamhetschef gymnasiet och anpassad gymnasieskola
Claes Göransson
Telefon: 073-020 23 58
Skicka e-post

Enhetschef, Centrala barn-och elevhälsan
Lizelotte Kempe Kreutz
Telefon: 011-15 66 42
Skicka e-post

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser
Monika Sannebrink
Telefon: 011-15 77 64
Skicka e-post

Ekonomichef
Vakant

Nämndsekreterare
Elin Alneberg
Telefon: 011-15 38 56

HR-konsult
Emelie Vattahäll
Telefon: 011-15 28 41

Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
Telefon: 011-15 18 78

Kvalitetsstrateg, Grundskola
Anette Bergstrand
Telefon: 011-15 53 09

Kvalitetsstrateg Förskola
Jeanette Israelsson
Telefon: 011-15 24 21

Organisationsskiss

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping