Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret bistår vård- och omsorgsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Vård- och omsorgsdirektör är Ida Björkman.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret