Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret bistår vård- och omsorgsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande av besluten, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Tf vård- och omsorgsdirektör är Annelie Granath.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret